Sporten met een laag inkomen

Een van de beleidspunten van HV Nijenrodes is dat de contributie geen financiële belemmering mag vormen om te kunnen handballen. Gezinnen met een laag inkomen kunnen vanwege hun financiële situatie niet altijd de contributie of andere zaken rondom het sporten betalen. Gelukkig zijn er een aantal mogelijkheden door middel van subsidies en goede doelen. Echter is het aanvragen daarvan niet altijd even makkelijk. Vandaar dat wij als vereniging deze mensen graag op weg helpen.

Er zijn momenteel vier opties die kunnen helpen om zonder financiële consequenties te kunnen handballen:

Optie 1: Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor gezinnen met te weinig geld om te sporten. Zij betalen voor kinderen en jongeren de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Voor het Jeugdfonds moet een aanvraag gedaan worden via een intermediair. HV Nijenrodes staat in direct contact met deze intermediair en zal de aanvraag doen. Je hoeft als ouder alleen maar onderstaande formulier in te vullen en te mailen naar penningmeester@nijenrodes.nl

Link Ouderformulier Jeugdfonds

Optie 2: De U-Pas

De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen in de gemeenten Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht. Met de U-pas kan het hele gezin meedoen aan sportieve en culturele activiteiten en krijg je korting bij o.a. musea, bioscopen en toeristische attracties.

Met de U-pas kun je de contributie voor HV Nijenrodes betalen. Vul op het inschrijfformulier in dat je gebruikt wilt maken van deze mogelijkheid – inclusief je U-pas nummer en dan neemt de Penningmeester contact met je op.

Optie 3: Stichting Leergeld

Leergeld Stichtse Vecht helpt, als laatste vangnet, kinderen in de schoolgaande leeftijd om mee te doen in de maatschappij. Zij doen dit door voorlichting te geven over beschikbare middelen, bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties of eventueel aanvullende materiële hulp in de vorm van een gift in natura. Denk hierbij aan een fiets, laptop, sport-, muziek-, dans-, toneel-, kunstlessen, bijles.

Als uw kind behoefte heeft aan sportkleding, sportschoenen of zaken zoals kniebeschermers. Dan kunt u een aanvraag doen via deze link. Mocht het niet lukken dan kunt u altijd even een berichtje sturen naar penningmeester@nijenrodes.nl

Optie 4: Sportspullenbank

De Sportspullenbank zamelt tweedehandssportkleding en -materialen in en stelt deze beschikbaar aan mensen die te weinig geld hebben om zelf spullen te kopen. Het gebrek aan sportspullen mag geen belemmering zijn om te kunnen sporten en dus om mee te kunnen doen in de maatschappij. Door bestaande en beschikbare spullen op deze manier te hergebruiken wordt bovendien bijgedragen aan een duurzame economie.

Als u gebruik wilt maken van de sportspullenbank, neem dan contact op met de penningmeester op penningmeester@nijenrodes.nl.