Gezocht collectanten voor het fonds gehandicaptensport

Gezocht collectanten voor het fonds gehandicaptensport

Normaal met een vriendelijk gezicht en met een collectebus langs de deuren.
Nu met een digitale collectebus.

Deze bus maken we voor je aan en daarna kan je die via sociale media delen.
50% van de opbrengst gaat naar Nijenrodes en die kunnen we goed gebruiken.
Meld je aan bij Bertie Brinkhof ( brbrinkhof@ziggo.nl ) dan helpen we je verder.
De collecte is van 4 t/m 10 april.
Doe je mee?